הפרוייקט מיועד לבני נוער ולשורדי שואה. כשהמטרה היא בניית קשר הבין
דורי. הפרוייקט הוא ערכי-חינוכי שבונה גשר בין הדורות ומחזקת את המערכת
הקשרים בין הצעירים למבוגרים בקהילה. יש היכרות עם סיפור חייהם של
השורדים ושורדות וכן מעורר מחויבות, כבוד לזולת, נתינה והתחשבות. הנוער
צפה בהצגת יחדי