הפרוייקט מיועד לילדים גן חובה , כתה א' ועד כתה ג'. לילדים באוכלוסייה דלת
אמצעים החווים חסך רגשי ונמצאים שעות ארוכות במוסדות חינוך.
חברות מועדון מגיעות לצהרונים בשכונות חלשות פעם בשבוע ומקריאות סיפור
לילדים בקבוצות קטנות במטרה לפתח את הדימון ואת העולם הרגשי.
שיטה ייחודית זו, מנסה, בין השאר, להגיע לליבו של הילד ולפתח אצלו
יצירתיות