יהודית דביר

בשבילי, להיות סורופטימיסטית זה לעזור לנשים במצוקה ולהיות חלק מחברותא נעימה