הצטרפתי למועדון סורופטימיסט בגלל החברות., אנחנו ביחד נשים איכותיות, שייכות ותורמות לקהילה.
עובדות למען קידום נשים בכל שכבות האוכלוסייה. שותפות ליוזמות יחד עם נשים מהחברה הערבית והדרוזית.
שמחה כל יום על הפעילות במועדון.