אני אירית בנט, חברה במועדון סורופטימיסט נהריה 16 שנים. כחברה סורופטימיסט אני מיישמת את הערכים של נתנינה והתנדבות שעליהם גדלתי.