גדלתי בבית של אהבה , עזרה ונתינה, זו אני, כך שלהיות סורופטימיסטית נראה לי שזה חלק בלתי נפרד ממני.