בשבילי, להיות
סורופטימיסטית זה
לעזור לנשים במצוקה
ולהיות חלק מחברותא נעימה