אני חברה בארגון הסורופטימיסט כי עקרונותיו ומטרותיו מתחברים לאמונתי העמוקה
ומקדמים נשים באמצעות חינוך,
העצמה אישית, תעסוקה ,מלחמה באלימות, שוויון מגדרי בכל התחומים.
השייכות לארגון מאפשרת פיתוח קשרים בינ"ל, הבנה בין עמים, מפגשים מרתקים עם
נשות מקצוע מישראל ומרחבי העולם.
אני גאה להיות סורופטימיסטית!
MAZAL RENFORD – International Development Consultant
Former Director of the Golda Meir Mount Carmel International Training
Center (MCTC)
which functions under the auspices of MASHAV – Israel's Agency for
International Development Cooperation (Israeli Ministry of Foreign Affairs).