אני סורופטימיסטית  בגלל החברות והעשייה המשותפת למען הקהילה ולמען הנשים זקוקות לנו כל כך.