סורו בשבילי הוא ארגון התנדבותי כלל-עולמי המסייע לנערות ונשים במגוון תחומים.
להיות חברה בסורו גורם לי לסיפוק גדול שאני יכולה לתרום את חלקי לחברה ולעזור ולסייע למגזר
הנשי.

I believe in the power of women to help other women, not related to race, religion or
politics. Help them to create a better life for themselves and their daughters
. That is why I am a Soroptimist