כי הגיע הזמן שאחיותינו ובנותינו תוכלנה לעמוד כתף אל כתף, שכם אל שכם בחזית
הקידמה, יחד עם בני המגדר השני, הגברים, ליצירת עולם טוב יותר.
הגיע הזמן לשוויון הזדמנויות, לשוויון בשכר ועצמאות כלכלית לנשים ולשבירת כיפת הזכוכית
היושבת מעל ראשינו.אני מאמינה שניתן להשיג זאת רק ע"י חינוך מיטבי לנשים, ע"י דוגמא אישית ומעל לכל – ע"י
סולידריות נשית.