אני סורופטימיסט, למען חברה טובה יותר, יחד עם עשרות אלפי אחיות-חברות ב סורופטימיסט עולמי
אנו מקיימות יוזמות ,פעילויות , להנחלת ערכי העצמה מגדרית, מאבק בפגיעות מיניות ואלימות נגד ילדות, ונשים.
למען ביטחון חברתי בריאותי. למען קיימות ולשמירה על כדור הארץ.
אני גאה להיות סורופטימיסט!