סורו בשבילי הוא ארגון התנדבותי כלל-עולמי המסייע לנערות ונשים במגוון תחומים.
להיות חברה בסורו גורם לי לסיפוק גדול שאני יכולה לתרום את חלקי לחברה ולעזור ולסייע למגזר הנשי.