אני גאה להיות סורופטימיסטית, להשתייך לארגון בינלאומי,רב תרבותי  של נשים הפועלות למען נשים ונערות להעצמה,חינוך ושיויון הזדמנויות.

אני שמחה להשתייך לארגון בו אני יוצרת חברויות נהדרות עם נשים מנהיגות, חזקות ומובילות.

אני אסירת תודה על היכולת להשפיע על עתידן של נשים ונערות לעתיד טוב יותר

I am proud to belong to the Soroptimist, to be part
of an International Organization of Women
dedicating their time and energy to standing up for
women and girls. I am grateful for being able to
help girls and women towards a better future. I am
happy to belong to a multicultural, multinational
organization where I form wonderful friendships
with strong, influential women and leaders.